De Apocalyps van Angers, het grootste wandtapijt ter wereld

De Franse provinciestad Angers, mooi gelegen aan de Maine, een zijrivier van de Loire, kan bogen op een kasteel dat hoog boven de rivier uittorent. Dat kasteel bevat een bijzondere attractie: het wandtapijt van de Apocalyps, een middeleeuws tapijt uit 1379 van maar liefst 150 meter lang en 6 meter hoog. Het is het grootste tapijt dat ooit in Europa is geweven en bestaat eigenlijk uit zes tapijten met 84 scènes, die in de loop der jaren beschadigd en voor bijna een derde deel zoekgeraakt zijn, zodat er nog ruim 100 meter resteert. Nog altijd is een bezoek aan dit eeuwenoude meesterwerk absoluut de moeite en een omweg waard.

De wollen kleden worden in een lange, duistere zaal voortreffelijk tentoongesteld. Je hebt alle gelegenheid de details te bekijken of de afgebeelde taferelen uit de Openbaring van Johannes van een wat grotere afstand te overzien. In dit laatste boek van het Nieuwe Testament worden de visioenen van Johannes en de strijd tussen goed en kwaad beschreven aan de hand van een reeks plagen, waarna uiteindelijk Christus zegeviert.

De grote hoer aan de wateren

Het tapijt werd vanaf 1375 in opdracht van hertog Lodewijk I van Anjou in slechts zeven jaar voltooid, een recordprestatie. In de achttiende eeuw raakte het tapijt verwaarloosd en tijdens de Franse revolutie werden de tapijten als bedsprei en beschermingsmateriaal in een orangerie gebruikt . In 1843 verwierf de bisschop van Angers het kunstwerk en nam de waardering weer toe. De oorspronkelijke felle kleuren zijn in de loop der eeuwen grotendeels verdwenen; in de tentoonstellingszaal is het duister om de tapijten tegen te veel licht te beschermen.

Eerste tapijt, linksonder het Derde Zegel: het vale paard van de hongersnood, daarnaast Het vale paard van de dood

Op Wikipedia staat een gedetailleerd overzicht van alle afgebeelde taferelen uit de profetieën van Johannes, een Bijbeltekst die voor de leek niet altijd even gemakkelijk te begrijpen is. Dit overzicht biedt nuttige info als je het tapijt in het kasteel van Angers gaat bekijken (dagelijks van 10 tot 17.30/18.30 uur, behalve 1 januari, 1 mei en 25 december, € 11).

De burcht van Angers op een rots langs de Maine